Reklama zewnętrzna

Wikipedia definiuje reklamę zewnętrzną jako reklamę występującą poza miejscem zamieszkania konsumenta, której zadaniem jest docieranie do odbiorców w chwilach, gdy znajdują się poza domem. Jeżeli zgodzimy się z tą definicją, to właściwie wszystko poza reklamą telewizyjną, radiową i internetową można zaliczyć do reklamy zewnętrznej. Celem reklamy jest wypromowanie marki lub produktu. Często chodzi też po prostu o to, aby oznaczyć firmę oraz ułatwić klientowi dotarcie do niej. W tym celu proponujemy: tablice reklamowe, kasetony, szyldy, oklejanie witryn, wykonanie tabliczek kierunkowych jak również wszelkich innych form reklamy. Nie wymyślono pilotów do wyłączania reklamy zewnętrznej, więc jest to reklama działająca od 28 do 31 dni w miesiącu (zależnie od miesiąca). Oczywiście możemy zaprojektować i wykonać reklamę waszej firmy w domu waszego klienta, ale (patrz definicja Wikipedii), nie będzie to już reklama zewnętrzna.

Agencja NOWA Toruń
87-100 Toruń, ul. Polna 124-126
tel./fax: 56 658 55 22
agencja@nowa.torun.pl